Preguntas de Repaso de EJS

 1. Véase Getting Started with EJS

 2. Mejore este template

<li>
  <a href='supplies/<%= supplies[i] %>'>
    <%= supplies[i] %>
  </a>
</li>

usando un helper proveído por EJS

% <li>
%  <%= link_to(supplies[i], 'supplies/'+supplies[i]) %>
% </li>

results matching ""

  No results matching ""